• Ervaren bestuur
 • Hondendeskundige
 • 15 jaar ervaring

Jaarverslag 2020

Stichting Dogs Make a Difference (DMD) is opgericht in december 2007. Er waren dit jaar 15 vrijwilligers actief. In 2020 heeft corona grote invloed gehad op onze activiteiten. 

Visie

Honden kunnen ingezet worden om met hun sociale instinct en gedrag mensen te helpen meer zelfvertrouwen te krijgen. Zelfvertrouwen vormt de basis voor een positieve emotionele ontwikkeling. De interactie tussen hond en mens blijkt een goede stimulans te zijn om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. Omgang, spelen en contact met een hond bieden unieke mogelijkheden voor het ervaren van ontspanning en onvoorwaardelijke liefde. Dogs Make a Difference dient daarmee een belangrijk maatschappelijk doel: het vergroten van het zelfvertrouwen en daarmee het versterken van de positie van mensen die speciale behoefte hebben aan positieve ervaringen met veilige,  ongecompliceerde en sociale omgang.

Hieronder een overzicht van de activiteiten en de projecten die DMD in 2021 heeft uitgevoerd.

Dog lazing on couch

Samenstelling bestuur

Dr. Willy Peters – voorzitter

Drs. Caroline Evers

Drs. Micha Ben-Michael

Bep De Vocht

Linda vd Burg

Dr. Judith Ben-Michael – directeur

Augustus, 2021

Carpenter-Image-18

Hieronder een overzicht van de activiteiten en de projecten die DMD in 2021 heeft uitgevoerd.

  1. Bezoeken aan cliënten/organisaties

  De DMD vrijwilligers hebben de volgende organisaties bezocht:

  2. Stichting De Waalboog is een organisatie voor zorg, welzijn en wonen voor ouderen met verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden, voor jongere mensen met dementeringsproblemen en voor mensen in de terminale fase van hun leven. DMD bezoekt 3 locaties: De Honinghoeve, Nijevelt, en Joachim en Anna (jong dementerenden). De bezoeken zijn een-op-een of huiskamerbezoeken.SterkerDe bezoeken zijn wekelijks of eens per 2 weken.. Per bezoek gemiddeld 10 cliënten

  3. Sterker.nl, dagopvang voor ouderen: De Zilverden in Brakkenstein tweewekelijks. , Per huiskamerbezoek ca. 10 cliënten.

  4. Pluryn – Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen met complexe zorgvragen. DMD bezoekt 2 locaties:

  – In Groesbeek Kemnade-binnen: Voor: (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. 5 cliënten. Een-op-een bezoeken

  – In Groesbeek Kemnade – buiten: Voor: (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. 1 cliënt. Een-op-een bezoeken.

  Bij Pluryn Binnen en buiten zijn een paar cliënten op de wachtlijst

  5. Dagactiviteitencentrum De Lange Vierhout (De Driestroom). Huiskamer bezoek; per keer rond de 12-15 personen en incidenteel contacten ook met andere cliënten in het gebouw. Frequentie eens per 2 weken.

  6. Kleur locatie Hendrik de Keizerstraat – Woongroep voor jeugdigen met gedrag- en psychische problemen. Contacten met rond de 8 jongeren.

  7. Driestroom: woongroep ouderen met beperking. Huiskamer bezoeken.

  Thuisbezoeken, een-op-een bezoek bij cliënten thuis: eenmaal per week of per 2 weken.

  8. Iris Zorg – opvang voor dakloze en verslaafden: 2 locaties: De Hulsen en MFC.

  Wegens de corona zijn in 2020 zijn minder bezoeken afgelegd. De instellingen hebben minder  bezoeken toegelaten en ook de vrijwilligers waren voorzichtig.

  9. Activiteiten voor vrijwilligers

  Kerstcafé – Afsluiting van het jaar

  10. Begeleiding van studenten van Hogeschool in Dronten

  Begeleiding van 2 studenten Hanna Verdenius en Charlotte Hake.  Charlotte was student van Aeres Hogeschool in Dronten en Hanna was een SPH studente bij de HAN in Nijmegen. Allebei deden een minor bij Dieren in Therapie, Training  en  Coaching aan de Aeres Hogeschool in Dronten. De stage duurde tot juli 2020.

  Door de Corona ze konden veel minder cliënten bezoeken. De eisen van de stage waren door de school aangepast.

  carpenter-image-45
  carpenter-image-46
  carpenter-image-47
  carpenter-image-31

  Contact

  Bel ons en stel al je vragen!